Vizyonumuz 2018-01-31T22:58:03+00:00

Vizyonumuz

  • Müşteri Memnuniyetini daimi kılmak,
  • Müşterilerimizin menfaatlerini firmamızın menfaatlerinden üstün tutmak,
  • Faaliyetlerimizde kaliteyi ve sürekliliği daimi kılmak,
  • Faaliyetlerimizde dürüstlük anlayışından hiçbir zaman feragat etmemek,
  • Faaliyetlerimizi güvenli, sorunsuz ve zamanında yerine getirmek,
  • Faaliyetlerimizde sağlık ve güvenlikle ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak,
  • Personelimizi işçi sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerle sürekli olarak bilinçlendirmek,
  • Faaliyetlerimizde çevreye karşı duyarlı olmak,
  • Faaliyetlerimizde tehlike yaratan her detayın belirlenerek hem kendi çalışanlarımızın hem de müşteri çalışanlarını koruyucu tedbirler almak,
  • Faaliyetlerimizde müşterimize ait ekipmanlara ve diğer sistemlere karşı koruyucu tedbirler almak,